Korelacja

Związek pomiędzy kupnem a sprzedażą. Korelacja - związek pomiędzy kupnem a sprzedażą. Jeżeli zmienne zmierzają w przeciwnym kierunku, mówimy o korelacji ujemnej. Jeżeli korelacja zostaje na poziomie zerowym, przyjmuje się więc, że pomiędzy zmiennymi nie ma żadnego związku.

<< Pojęcia Walutowe