Kurs Sztywny

Kurs sztywny - korelacja jednej waluty danego kraju z inną walutą bądź koszykiem walutKurs sztywny - korelacja jednej waluty danego kraju z inną walutą bądź koszykiem walut. Sztywny kurs jest niezmienny w dłuższych okresach i nadzorowany przez bank rządy państwa bądź banki centralne.

<< Pojęcia Walutowe