Majors

Kantor internetowy pracuje na podstawie majorsów.Majors – główne pary walutowe.  Pary walutowe, którymi handluje się najchętniej, a zarazem są one najbardziej płynne.

<< Pojęcia Walutowe