Makler

Kantor internetowy nie zatrudnia maklerów. Makler pracuje na rynku giełdowym w domach maklerskich.Makler - osoba zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) w zamian za prowizje pobieraną od dokonanej transakcji.

<< Pojęcia Walutowe