Mechanizm Rynkowy

Mechanizm rynkowy ? oddziaływanie elementów rynku popytu, podaży i ceny w celu osiągnięcia równowagi rynkowej.Mechanizm rynkowy – oddziaływanie elementów rynku popytu, podaży i ceny w celu osiągnięcia równowagi rynkowej.

<< Pojęcia Walutowe