Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Zadaniami MFW jest zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu walutowego.Międzynarodowy Fundusz Walutowy – międzynarodowa instytucja finansowa (MFW). 

Zadaniami MFW jest zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu walutowego.

<< Pojęcia Walutowe