Minors

Kantor internetowy udostępnia wymianę walut w parach walutowych które łączą się z minorsem jaki jest polski złoty.Minors - waluty określane drugorzędnymi. Minorsy są to waluty mniejszych gospodarek istotne wyłącznie dla krajów, z których pochodzą np.: polski złoty, ukraińska hrywna, rosyjski rubel, węgierski forinty.

<< Pojęcia Walutowe