Niedźwiedź

Kantor internetowy daje możliwości zostania niedźwiedziem na rynku.Niedźwiedź – inwestor oczekujący spadków na rynku.

<< Pojęcia Walutowe