Numer konta

Numer rachunku bankowego na który kantor online odsyła środki.Numer konta – rachunek bankowy składający się z 26 cyfr. 

Numery kont Kantorekspert.pl

<< Pojęcia Walutowe