Obowiązek Identyfikacji

Obowiązkowa identyfikacja podczas wymiany waluty w kantorze online.Obowiązek identyfikacji – Każda instytucja finansowa podczas zawierania transakcji dewizowej zobowiązana jest do identyfikacji uczestników transakcji (osób oraz firm). 

Zgodnie z ustawą przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy.

<< Pojęcia Walutowe