Para Walutowa

Para walutowa – składa się z dwóch walut: waluty bazowej (krajowej) oraz waluty kwotowanej (waluty zagranicznej).

<< Pojęcia Walutowe