Pip (PIPS)

Pip (pips) – skrót od angielskiego (Percentage in points) znaczący procent w punktach. Pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku.

<< Pojęcia Walutowe