Podaż

Podaż ? ilość dóbr oferowana przez sprzedawców po określonej cenie. Podaż – ilość dóbr oferowana przez sprzedawców po określonej cenie.

<< Pojęcia Walutowe