Produkt Krajowy Brutto

Kantor online uważa PKB za jedną z ważniejszych danych makroekonomicznych. Produkt Krajowy Brutto (PKB) – miara wielkości gospodarki. 

Miernik makroekonomiczny stosowany w odniesieniu do dochodów narodowych, opisujący w jednej jendostce czasu łączną wartość wytworzonych dóbr i usług danego kraju.

<< Pojęcia Walutowe