Przelew OUR

Przelew OUR ? przelew obciążający kosztami saldo konta nabywcy.Przelew OUR – przelew obciążający kosztami saldo konta nabywcy.

<< Pojęcia Walutowe