Przelew SEPA

Oznacza przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie euro.Przelew SEPA – (singe Euro Payments Area) oznacza przelew krajowy lub zagraniczny realizowany w walucie euro. Jest najtańszym sposobem przelewu waluty euro.

<< Pojęcia Walutowe