Przelew SHA

Kantor online umożliwia wymianę walut i dosyła środki przelewem sha.Przelew SHA – przelew umożliwiający podział kosztów pomiędzy nabywcą i nadawcą.

<< Pojęcia Walutowe