Przewalutowanie

zmiana zobowiązania wyrażonego w jednej walucie na wartość zobowiązanie w drugiej waluciePrzewalutowanie – zmiana zobowiązania wyrażonego w jednej walucie na wartość zobowiązanie w drugiej walucie według określonego kursu walutowego.

<< Pojęcia Walutowe