Rachunek Płatniczy

Rachunek dzięki któremu możemy wymienić walutę online pomijając kantor internetowy.Rachunek płatniczy – rachunek służący do wykonywania transakcji płatniczych należący do jednego lub większej ilości użytkowników.

<< Pojęcia Walutowe