Rada Polityki Pieniężnej (RPP)

organ Narodowego Banku Polskiego jest podmiotem niezależnym od rządu. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ Narodowego Banku Polskiego jest podmiotem niezależnym od rządu. 

Głownym zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń oraz realizacja polityki pieniężnej państwa.

<< Pojęcia Walutowe