Realna Stopa Bezrobocia

Realna stopa bezrobocia – Wielkość statystyczna opisująca wszystkich bezrobotnych, niezależnie od przyczyn dla których pozostają bez pracy.

<< Pojęcia Walutowe