Rewaluacja

wzrost kursu waluty krajowej względem waluty zagraniczne pod wpływem interwencji władzy monetarnej.Rewaluacja – wzrost kursu waluty krajowej względem waluty zagraniczne pod wpływem interwencji władzy monetarnej. Zasadniczą przyczyną przeprowadzania rewaluacji waluty jest na ogół konieczność podjęcia polityki anty-inflacyjnej lub wyeliminowanie nadwyżki bilansu handlowego.

<< Pojęcia Walutowe