Rynek Finansowy

Rynek finansowy ? miejsce zawierania transakcji wymiany walutRynek finansowy – miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Rynek ten funkcjonuje w czterech płaszczyznach: przedmiotowej, podmiotowej, funkcjonalnej i mieszanej.

<< Pojęcia Walutowe