Rynek OTC

Rynek OTC ? rynek pozagiełdowy umożliwia wymianę walut online.Rynek OTC – rynek pozagiełdowy (OVER-THE-COUNTER, OTC). 

Opiera się o obrót papierami wartościowymi bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku. 

<< Pojęcia Walutowe