Rynek Terminowy

Rynek terminowy ? nazywany rynkiem instrumentów pochodnych (deratywów). Rynek terminowy – nazywany rynkiem instrumentów pochodnych (deratywów). 

Segment rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu są umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w ściśle określonym terminie w przyszłości. Cena na instrument bazowy (produkt) ustalana jest w chwili zawarcia umów.

<< Pojęcia Walutowe