Rynek Walutowy

Na rynku walutowym dokonywana jest wymiana walut.Rynek walutowy – jeden z największych segmentów rynku finansowego na którym dokonywane są transakcje wymiany walut. Forex jest rynkiem pozagiełdowym, oznacza to, że nie ma określonego miejsca handlu.

<< Pojęcia Walutowe