Ryzyko Kursowe

Ryzyko ponoszone podczas wymiany walut dla uzyskania zysku.Ryzyko kursowe – nazywane również ryzykiem walutowym. Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych.

<< Pojęcia Walutowe