Słupek Wykresu

Kantor internetowy pracuje na podstawie wykresów słupkowych pomagających określić kierunek ruchu walut.Słupek wykresu - nazywana również świecą wykresu. Wyznacza zakres ruchu ceny, pokazując również pierwszy i ostatni pomiar ceny w danym przedziale czasowym.

<< Pojęcia Walutowe