Spekulacja

Przewidywanie zmiany w kursie.Spekulacja - przewidywanie zmian kursowych w przyszłości. 

Cechą charakterystyczną spekulanta jest duża ilość decyzji podejmowanych w krótkim czasie, a jego celem jest przewidywanie kierunku zmian na rynku i uzyskanie maksymalnej stopy zwrotu.

<< Pojęcia Walutowe