Strefa Euro

Waluta euro jest wspólną jednostką płatniczą strefy euroStrefa Euro - określana mianem "EUROLANDU" bądź "EUROZONE", grupa państw Unii Europejskiej, która zdecydowała się na wspólną jednostkę płatniczą na walutę euro. 

Strefę Euro można uznać za przykład unii gospodarczo-walutowej, której państwa członkowskie rezygnują ze swoich walut narodowych na rzecz wspólnej waluty.

<< Pojęcia Walutowe