System Rezerwy Federalnej

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.System Rezerwy Federalnej – potoczna nazwa Fed z języka ang. (Federal Reserve System). 

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Sprawuje nadzór nad bankami, prowadzi politykę monetarną państwa, odpowiada również za wprowadzenie do obiegu państwowego gotówki i bilonu dolara, kontroluje wyemitowaną gotówkę oraz bilans płatniczy.

<< Pojęcia Walutowe