Trader

Trader jest osobą kupującą i sprzedającą waluty dla uzyskania zysku. Wymiana walut odbywa się nie tylko na brokerach ale również poprzez kantor internetowy.Trader – osoba zawierająca krótkoterminowe transakcje w celu uzyskanie zysku. Instrumenty finansowe, którymi operują traderzy to m.in.: akcje, obligacje, towary, instrumenty pochodne (derywatywy) i fundusze.

<< Pojęcia Walutowe