Transakcja Walutowa

Wymiana walut w kantorze online.Transakcja walutowa - każda transakcja kupna bądź sprzedaży waluty po określonym kursie.

<< Pojęcia Walutowe