Trend

Kierunek podążania kursu waluty.Trend - Kierunek podążania ruchów cenowych w danym okresie. Tendencja szczytów i dołków decyduje o układzie trendu. Pomiar trendu występuje w różnych interwałach czasowych. 

Dzieli się go na trzy rodzaje: 

- trend spadowy,

- trend wzrostowy,

- trend horyzontalny (boczny).

<< Pojęcia Walutowe