Unia Walutowa

Kraje członkowskie posiadają jedną wspólną walutę którą jest waluta euro.Unia walutowa – integracyjne ugrupowanie, zakładające istnienie jednego rynku polityki gospodarczej oraz monetarnej. Kraje członkowskie posiadają jedną wspólną walutę oraz istnieje jedna wspólna instytucja regulująca działanie rynku pieniężnego. 

Jednostką monetarną jest euro, a emitowana jest przez ponadnarodowy bank centralny (Europejski Bank Centralny).

<< Pojęcia Walutowe