Waluta Bazowa

Pierwsza z walut tworzących parę walutową. Waluta bazowa – pierwsza waluta z dwóch tworzących parę walutową. Waluta bazowa zajmuje pierwsze miejsce w parze np.: w parze EUR/PLN to waluta EUR jest walutą bazową.

<< Pojęcia Walutowe