Waluta Kwotowana

Druga z walut tworząca parę walutową.Waluta kwotowana – druga z walut tworzących parę walutową. W walucie kwotowanej zostaje wyceniona oraz rozliczona transakcja kupna bądź sprzedaży. Dla przykładu w parze walutowej EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN.

<< Pojęcia Walutowe