Widełki Kursowe

Różnica kursowa nazywana również spreadem bądź marżą kantoru internetowego.Widełki kursowe – różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Im mniejsze są widełki tym, kurs jest atrakcyjniejszy. Widełki kursowe są również nazywane spreadem walutowym.

<< Pojęcia Walutowe