Wolumen

Liczba transakcji kupna i sprzedaży w kantorze internetowym.Wolumen - liczba transakcji kupna i sprzedaży w danym czasie. Najczęściej prezentowany jest z uwzględnieniem codziennego podejścia, ponieważ taka wartość jest interesująca dla inwestorów.

 

<< Pojęcia Walutowe