Wskaźnik CPI

Kantor internetowy podczas wymian również zwraca uwagę na wskaźnik CPI.Wskaźnik CPI - jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pokazuje on stadium, w jakim znajduje się w danym momencie rynek. CPI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników inflacji i deflacji.

<< Pojęcia Walutowe