Wsparcie

Poziom poniżej którego waluta nie chce zejść niżej. Sytuacje można zaobserwować na wykresie znajdującym się na stronie głównej internetowego kantoru.Wsparcie - poziom, poniżej którego cena nie chce zejść niżej. Obszar cenowy, gdzie aktywność kupujących jest tak duża, że przezwycięża presje sprzedających i powstrzymuje spadki.

<< Pojęcia Walutowe