Wzrost Gospodarczy

Wzrost gospodarczy - okresowe podwyższenie produkcji dóbr i usług w kraju. Jeżeli w ciągu kolejnego okresu uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w poprzednim okresie mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym.

<< Pojęcia Walutowe