Zmiana Kursu Walut

Zmiana ceny waluty względem drugiej waluty .Zmiana kursu walut – zmiana ceny waluty względem drugiej waluty odświeżająca się co 10 sekund.

<< Pojęcia Walutowe