Zmienność

Zmienność - inaczej Volatility jest to ilość niepewności.Zmienność - inaczej Volatility jest to ilość niepewności, fluktuacji oraz ryzyka do ilości zmiany cen w danym okresie.

<< Pojęcia Walutowe