Jak założyć firmę w Czechach?

Jak założyć firmę w Czechach ? Jak założyć firmę w Czechach? Rodzaje działalności gospodarczej oraz formalności przy jej zakładaniu.

Czechy wprowadziły szereg udogodnień dla przedsiębiorczych – m.in. możliwość założenia firmy przesyłając dokumenty e-mailem oraz system podatkowy, który jest bardziej przejrzysty niż w Polsce. Prowadzenie księgowości firmy w tym kraju jest łatwe, bo stosuje się tam uproszczone formy rozliczania podatków i dochodów. Zakładanie firmy w Czechach jest uważane za zdecydowanie mniej uciążliwe i czasochłonne niż w Polsce, czy tak jest naprawdę?

Czy pomysł gwarantuje sukces?

Żeby założyć firmę, trzeba mieć na nią pomysł, jednak nie gwarantuje on sukcesu. Jak każde przedsięwzięcie, założenie działalności gospodarczej należy zaplanować. Ponadto musisz posiadać stosowny kapitał, by było Cię stać na wynajęcie lokalu i/lub zatrudnienie pracowników oraz odpowiednią walutę zależną od kraju, w którym będzie prowadzona firma.

Firmę w Czechach możesz założyć poprzez: osobistą wizytę Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej lub w Czech POINT - punkcie sieci administracji publicznej; przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub mailowo (z podpisem elektronicznym). Musisz jednak zastanowić się jaką formę działalności gospodarczej wybrać - czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy może spółka? Jest to ważna kwestia, gdyż od tego zależą dalsze podejmowane przez Ciebie kroki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najtańszą i najprostszą opcją prowadzenia własnej firmy. Zależnie od rodzaju wybranej działalności należy przygotować odpowiednie dokumenty, np. w przypadku działalności rzemieślniczej – zaświadczenia potwierdzającego stosowną praktykę i wykształcenie, w przypadku chęci sprzedaży alkoholi – należy uzyskać koncesję. Każdy, kto chce założyć taką działalność powinien więc przedstawić:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie o niekaralności - wyciąg z KRK,
 • zgłoszenie rejestracyjne wypełnione języku czeskim (JRF - jednotný registrační formulář),
 • zaświadczenie o własności lub prawie do użytkowania nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty administracyjnej
 • dodatkowo np. dokumenty o praktyce i wykształceniu (działalność rzemieślnicza), koncesja (sprzedaż alkoholu)

Formalności związane z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, przy wcześniejszym przygotowaniu stosownych dokumentów, powinny zająć tylko jeden dzień. Założenie tego rodzaju działalności to koszt ok. 1 000 koron czeskich (ok. 176 zł wg. kursu w dniu 05.07.2021 r.).

Spółka

Założenie spółki jest nieco trudniejsze – proces jej zakładania w Czechach jest podobny do procesu w Polsce. Dodatkowo firma, jak i osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat osiągnęły/ przekroczyły kwotę dochodów 120 mln CZK (obniżoną o podatek VAT) – ok. 21 mln zł (wg. kursu w dniu 05.07.2021 r.), muszą zostać wpisane do Rejestru Handlowego. Dokumenty jakie należy przedstawić to:

 • dowód osobisty i kopia dowodów osobistych wspólników lub wypisy wspólników z KRS (w przypadku osób prawnych),
 • kopia dowodu osobistego członka zarządu,
 • wyciąg z KRK członka zarządu,
 • zgoda na umieszczenie siedziby (wydawana jest przez właściciela nieruchomości),
 • potwierdzenie własności w/w nieruchomości (z księgi wieczystej).

W związku z wieloma formalnościami, należy liczyć się także z tym, że koszt założenia spółki wyniesie ok. 10 000 CZK (ok. 1761 zł wg. kursu w dniu 05.07.2021 r.) – w większości są to koszty spisania aktu notarialnego (wraz z opłatami sądowymi).

Finanse

Prowadząc firmę w Czechach, możesz otworzyć firmowy rachunek bankowy nie tylko w kraju prowadzenia działalności, ale także i w Polsce. Wart skorzystać z bankowości elektronicznej - zarządzanie rachunkiem bankowym przez Internet jest bardzo wygodną formą sprawowania opieki nad finansami.

Nawet jeśli mieszkasz w Polsce, nieopodal granicy z naszymi sąsiadami, najlepiej jest prowadzić firmowy rachunek w CZK. Dzięki temu masz możliwość skorzystania z dobrych kursów oferowanych przez kantor online i możesz mieć pewność, że nie stracisz pieniędzy przy przewalutowaniu ich na PLN prze polski bank. Kantor online jest prostym rozwiązaniem - wystarczy przelać środki w czeskich koronach na dedykowany numer konta Kantoru (patrz: poradnik) i wymienić dochód firmy na polskie złote, które zostaną następnie automatycznie przesłane na wskazany przez Ciebie polski numer bankowy.

<< Edukacja Finansowa