Kursy walut ? skąd się biorą wahania...

Czynniki wpływające na kursy walut to czynniki ekonomiczne i polityczne.

Dziś wyższe, a jutro niższe. Inne w kantorze stacjonarnym, a inne w jego nowoczesnej wersji, jaką jest kantor online. Dlaczego kursy walut ulegają ciągłym wahaniom? Jakie czynniki wpływają na ich poziom? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Ekonomia i polityka

A zaczniemy od tego, że czynniki wpływające na wysokość kursów walut możemy podzielić na ekonomiczne i polityczne. Te dwie płaszczyzny w sferze walutowej ściśle przenikają się ze sobą, tworząc szereg pośrednich czynników, które sprawiają, że wahania kursów są takie a nie inne. Tym bezpośrednim jest oczywiście relacja między popytem a podażą, czyli zapotrzebowaniem na daną walutę, a jej ilością. Im więcej jej potrzebujemy, tym staje się ona cenniejsza. Analogicznie, gdy potrzebujemy jej mniej – jest tańsza. I tu pojawia się pytanie o pośrednie czynniki, czyli o to, co sprawia, że danej waluty potrzebujemy mniej lub więcej.

Czynniki ekonomiczne:

Poziom stóp procentowych. Stopy procentowe będące wynagrodzeniem przysługującym właścicielowi kapitału za jego użyczenie wpływają znacząco na decyzje inwestorów na krajową walutę. Gdy stopy rosną, inwestorzy chcą mieć więcej waluty. Tym samym jej kurs rośnie. Gdy stopy spadają, inwestycje są mniejsze a i kurs danej waluty spada.

Poziom inflacji. Inflacja mierzona jako tempo wzrostu cen, w dłuższej perspektywie przekłada się na konkurencyjność eksportowanych towarów. Im wyższa inflacja, tym mniejsze zapotrzebowanie na nasze towary, a tym samym na naszą walutę. Jej kurs więc spada. I odwrotnie. Im niższa inflacja, tym wyższy eksport i wyższy kurs naszej waluty. W krótkiej perspektywie natomiast wyższa inflacja przekłada się na niższe stopy procentowe, a te na niższy kurs krajowej waluty.

Tempo wzrostu gospodarczego. W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy zwiększa import, a co za tym idzie na zagranicznych rynkach pojawia się więcej krajowej waluty, więc jej kurs spada. W krótkiej perspektywie natomiast wzrost gospodarczy jest kuszący dla zagranicznych inwestorów, co przekłada się na wyższy popyt na krajową walutę, a tym samym na jej wyższy kurs.

Stopa bezrobocia. Im wyższe bezrobocie, tym mniejsze zapotrzebowanie na produkty importowane. Jednocześnie mniej krajowej waluty trafia na obcy rynek, co przekłada się na wzrost jej kursu.

Czynniki polityczne

Nie tylko ekonomiczne, ale również polityczne czynniki mają ogromny wpływ na kształtowanie się kursu waluty. Inwestorzy walutowi szybko reagują na wydarzenia polityczne bądź społeczne i na ich podstawie kształtują swoje decyzje inwestycyjne. Jeśli coś ich niepokoi po prostu nie inwestują, a krajowa waluta traci na wartości.

Z myślą o przewidywaniach zmian kursów powstaje nasz nowy dział "Komentarz walutowy". W dziale tym internetowy kantor KantorEkspert.pl będzie publikować dane z wydarzeń makroekonomicznych z całego świata.

<a href="https://company.pl/dirs/internetowy-kantor-kantorekspert-pl" title="Internetowy kantor Kantorekspert.pl">Internetowy kantor Kantorekspert.pl</a>

<< Edukacja Finansowa