Wiadomości gospodarcze 20.07.2018

W Polsce został odnotowany wzrost produkcji sprzętu transportowego.

Kurs Dolara wzrósł i jest bliski osiągnięcie tegorocznego maksimum. Pozytywne dane dla Polskiej gospodarki. Polskie firmy transportowe są coraz bardziej zadłużone. Więcej informacji znajdziesz w artykule.

1. Kurs dolara znajduje się blisko tegorocznego maksimum.
W czwartek kurs dolara amerykańskiego zwiększył swoją wartość w stosunku do koszyka walutowego, plasując się blisko rocznych maksimów. Duże znaczenie miały tzw. jastrzębie komentarze prezesa Fed, które umocniły oczekiwania na dwie dodatkowe podwyżki stóp procentowych w tym roku. Popyt na dolara amerykańskiego był wspierany po tym, jak prezes Fed, Jerome Powell, przedstawił optymistyczną ocenę prognoz gospodarczych dla USA, w trakcie zeznań kongresowych we wtorek i środę, a także ocenił, że niepewności wokół amerykańskiej polityki handlowej ma mały wpływ na dodatkowe podwyżki stóp.
2. Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami — dalszy ciąg napięć.
Kolejna fala napięć w stosunkach pomiędzy oboma krajami nastąpiła po stwierdzeniu przez jednego z urzędników białego domu o tym, że to chiński prezydent ponosi winę za blokowanie rozmów w sprawie uniknięcia wojny handlowej. Strona chińska określiła to jako fałszywe i szokujące oskarżenia.
W bieżącym miesiącu Stany Zjednoczone, jak i Chiny wprowadziły wzajemne taryfy celne na towary o wartości ponad 30 mld USD, co doprowadziło do eskalacji napięć w sferze handlowej, które z kolei wstrząsnęły rynkami finansowymi.
Prezydent USA grozi kolejnymi taryfami, chyba że Chiny zgodzą się na zmianę podejścia do własności intelektualnej oraz do planów dofinansowania sektora zaawansowanych technologii.
3. Dobre informacje dla polskiej gospodarki.
Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2018 roku wzrosła o 6,8 procent rok do roku. A w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost ten wyniósł 4,2 procent. GUS poinformował także, że produkcja przemysłowa wzrosła w 27 branżach, a spadła w 7.
Wzrost został odnotowany m.in.:
w produkcji sprzętu transportowego — o 13,7 proc.,
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę — o 13,6 proc.,
w produkcji wyrobów z metali — o 12,9 proc.,
papieru i wyrobów z papieru — o 11,4 proc.,
wyrobów tekstylnych — o 10,6 proc.,
wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
pojazdów samochodowych - 9,5 proc.,
mebli — o 9,4 proc.,
urządzeń elektrycznych — o 8,9 proc.
Spadek odnotowano w produkcji m.in.:
wyroby farmaceutyczne — o 25,1 proc.,
maszyn i urządzeń — o 5,9 proc.,
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych — o 2,6 proc.
4. Polscy przewoźnicy mają coraz większe długi.
Długi polskich przewoźników przekraczają 925 milionów złotych, jak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Zadłużenie to wzrosło w ciągu roku o 40%. Najgorzej z regulowaniem zobowiązań radzą sobie przewoźnicy z Mazowsza i z Górnego Śląska. Najmniej zobowiązań mają przewoźnicy z woj. opolskiego.
Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej poinformował, że zadłużone przedsiębiorstwo transportowe ma średnio 5 niespłaconych zobowiązań o wartości blisko 40 tys. zł. Firmy transportowe są winne najwięcej takim branżom jak: windykacyjna (zadłużone na 359,5 mln zł), finansowa (295,5 mln zł) oraz paliwowa 37,2 mln zł.
Jednak trzeba podkreślić, że firmy transportowe padają ofiarą nieuczciwych kontrahentów, którzy nie płacą za wykonane usługi. W sumie dłużnicy polskich przewoźników mają zaległości w wysokości 168 mln zł. Z płatności firmom transportowym nie wywiązują się głównie przedsiębiorcy z branży handlu hurtowego i detalicznego (55 mln zł) oraz przedsiębiorstwa budowlane (46 mln zł). Ponadto w przyszłości dodatkowym utrudnieniem dla polskiej branży transportowej mogą okazać się zmiany w zasadach zatrudniania kierowców jeżdżących po unijnych drogach, czyli dyrektywa o pracownikach delegowanych. Jeżeli te przepisy wejdą w życie to przedsiębiorca, który wyśle kierowcę z transportem za granicę Polski, będzie musiał zapłacić mu wynagrodzenie na takich zasadach, na jakich otrzymują je pracownicy miejscowi, uwzględniając przy tym m.in. premię.
5. Emigracja zarobkowa Polaków a wymiana zarobionej waluty.
Polacy nadal chętnie wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. To jeden z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej wśród naszych rodaków. Większość z osób decydując się na wyjazd do pracy za granicę, szuka sposobów na wymianę pieniędzy po najkorzystniejszym kursie. Idealnym rozwiązaniem jest wymiana waluty w jednym z kantorów internetowych. Sama wymiana walut jest prosta. Na polskim rynku kantory wymieniające walutę online funkcjonują od wielu lat. Jednym z internetowych kantorów, który ma bardzo atrakcyjne kursy wymiany walut (bez opłat ukrytych) i szybki czas realizacji transakcji jest KantorEkspert.pl. Transakcje w parę minut to dla KantorEkspert.pl. w zasadzie standard.

<< Informacje Gospodarcze